Nye treningslokaler

Vi har åpnet opp nye treningslokaler for AWD Spesialsøk treningsgruppe samt kontorer.