Hvorfor bruke hund?

Ett-tall - AWD Tjenestehund AS

Hundens fantastiske luktesans

Hundens luktesans er rundt én million ganger bedre enn menneskets. Man kan gjerne sammenligne det med en stor fotballbane, hvor et frimerke på fotballbanen vil utgjøre vår luktesans og resten av fotballbanen utgjør hundens luktesans.

To-tall - AWD Tjenestehund AS

Evnen til å oppfatte forskjellige dufter

Hunden har i gjennomsnitt 40 ganger så mange hjerneceller involvert i utskilling av duftstoffer enn mennesket. Hundens evne til å oppfatte dufter er avhengig av duftstoffenes kjemiske sammensetning, fuktighetsgrad og molekylvekt. Tunge vannløselige molekyler oppfattes best.

Tre-tall - AWD Tjenestehund AS

Mye raskere og mer lønnsomt

Hundene jobber ikke for fortjeneste men for mat og belønning. Hunder kan utføre en jobb ti ganger fortere og mer lønnsomt enn det et menneske kan, spesielt når det kommer til å finne rett luktkilde har hundene evnen til å finne en nøyaktig plassering av luktkilden.

Fire-tall - AWD Tjenestehund AS

En treffsikkerhet på 100%

Det som skillet vårt firma fra andre som trener operative tjenestehunder er at våre hunder får kun godkjenne på EN lukt. Vi ønsker å spesialisere våre hunder på en lukt slik at treffsikkerhet er 100%. Hunden vil dermed ikke markere på andre problemer i hus osv for de er hjernevasket på den ene bestemte lukte.

Vi har en nese for alle jobber!

Har du en vond lukt i huset? Veggedyr bitt på kroppen? Eller kanskje du ønsker å delta på kurs for operativ godkjenning?